EU       Bory       SNPL

Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach „Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy”.

Głównym celem projektu jest wkład w zachowanie charakterystycznych obrazów historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego poprzez wzmocnienie regionalnej pielęgnacji parków.